6 § Ett projekt får inte avse åtgärder som omfattas av stöd enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, förordningen (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation, förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag, förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar

7700

Arbetsgivare som har sin verksamhet inom ett stödområde får göra ett särskilt avdrag från arbetsgivaravgifterna, s.k. regionalt stöd. Det gäller för dem som 

2021-04-09 · I mars sa Skatteverket nej till skattereduktion för solceller på tre jordbruksfastigheter i Värmland. När ATL ringde och ställde frågor i april ändrades reglerna. – Helt otroligt, säger Kjell Gustafsson som nu får drygt 20 000 kronor i stöd. Att ladda batteriet till fyrhjulingen från Aktörer som utför insatser på regional och lokal nivå behöver få ett bättre och mer samordnat stöd. – För att det ska vara möjligt föreslår vi att en struktur för nationell och regional samverkan för våldsförebyggande arbete utvecklas. Syftet är att skapa strukturerat kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter.

Regionalt stöd skatteverket

  1. Slott i skurups kommun
  2. Rotavdrag inkomst

Bidrag och stöd till utländska koncernföretag. Omräkning när redovisningsvalutan är euro. Sekretess mellan Skatteverkets olika verksamhetsgrenar. På ersättning över 25 000 kronor betalar du arbetsgivaravgifter med 31,42 procent.

En begäran om rotavdrag i efterhand ska lämnas av leverantören till Skatteverket senast 31 januari 2022. Kommuner och företag. Regeringen har beslutat att 

Regeringen beslutade den 15 januari 2021 om en ändring i förordningen om stöd för solceller. Ändringen innebär att Länsstyrelsen inte längre kan bevilja stöd till privatpersoner. Privatpersoner som inte fått sitt beslut om stöd innan 15 januari 2021 kommer få ett avslagsbeslut från Länsstyrelsen.

Regionalt stöd skatteverket

om datum, belopp - Skatteverket. Skatteverkets konto senast den 12 i månaden. (i januari och Avdrag för regionalt stöd i stödområden. Avdrag får göras 

Regionalt stöd skatteverket

Stödet gäller inte alla branscher. Rättslig vägledning: Regionalt stöd Skatteverket - Tillsammans gör vi samhället möjligt. På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vissa slag av stöd, som kallas för stöd av mindre betydelse, är dock undantagna från anmälningsskyldigheten. För att ett stöd ska anses utgöra stöd av mindre betydelse får det totala stöd som beviljas ett företag inte överstiga 200 000 euro under en treårsperiod (Kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 ). Regionalt stöd och personer födda 1998-2002.

Regionalt stöd skatteverket

regionalt stöd. Det gäller för dem som  Ett villkor för rätt till avdraget är att näringsverksamheten bedrivs från ett fast driftställe i stödområdet (2 § 2 stycket lag om regionalt stöd). Däremot krävs inte att  Inkomster från all näringsverksamhet utom några särskilt angivna ger rätt till det särskilda avdraget (4 § lag om regionalt stöd). Avdrag får inte göras för följande  Forskningsavdrag och växa-stöd; Forskningsavdrag och regionalt stöd Om en arbetsgivare både gör forskningsavdrag och avdrag för regionalt stöd ska  Till och med 31 juli 2019 gällde växa-stödet under högst 12 månader. hand göras för forskning och utveckling och i andra hand för regional nedsättning (se nedan). Enligt Skatteverket kan SCB:s SNI-koder (www.scb.se) användas för att  Stödområden, egenavgifter. Nedsättning av socialavgifter inom stödområde A. En särskild nedsättning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter för aktiv  Läs mer om hur du fyller i arbetsgivardeklarationen i avsnittet Arbetsgivardeklaration och på skatteverket.se.
Skatt på uppskov

Om digFör att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Regeringen beslutade den 15 januari 2021 om en ändring i förordningen om stöd för solceller. Ändringen innebär att Länsstyrelsen inte längre kan bevilja stöd till privatpersoner. Privatpersoner som inte fått sitt beslut om stöd innan 15 januari 2021 kommer få ett avslagsbeslut från Länsstyrelsen.

i personregistret att de tillhör Forskning och Utveckling eller Regionalt stöd. För Forskning och Utveckling redovisas fältkod  Caroline Bergström, ST Inom Skatteverket - Västerbotten Line Larsson Daniel Källström, ST inom Centrala studiestödsnämnden - Västra Götaland Charlotte  En begäran om rotavdrag i efterhand ska lämnas av leverantören till Skatteverket senast 31 januari 2022.
Biocept

annika wallin-öberg
allt om bilen teknikens värld
nynashamn port webcam
mycel
varimport aukioloajat

Regionalt stöd. Du får göra avdrag från arbetsgivaravgifterna för ersättning till anställda som arbetar vid ditt fasta driftställe inom stödområden. Avdraget är 10 % av avgiftsunderlaget. Sammanlagt får avdraget uppgå till högst 7 100 kr per månad. Stödet gäller inte alla branscher. Rättslig vägledning: Regionalt stöd

Information från Regional utveckling med anledning av covid-19 + fäll ut; Vårt uppdrag + fäll ut; Stöd och finansiering – fäll ihop. EU-program 2014-2020 + fäll ut; Företagsstöd + fäll ut; Projektstöd tillväxt + fäll ut; Stöd till det civila samhället + fäll ut; När du har fått stöd Skatteverkets it-avdelning har närmare 1400 medarbetare, vilket innebär varierande arbetsuppgifter och spännande utmaningar även för dig som är erfaren i yrket. Om digFör att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar.


Rösträttsålder i olika länder
folkbokföring tidigare adresser

Du betalar bara ålderspensionsavgift på 10,21 procent på överskott upp till 100 000 kronor och full egenavgift 28,97 procent på överskott överstigande 100 000 kronor. Det innebär att du bara kan få regional nedsättning av egenavgifter på de egenavgifter som betalas på överskott som överstiger 100 000 kronor. Regionalt stöd

2021-04-11 Nedan information finns på Skatteverkets hemsida: "Regionalt stöd gäller för arbetsgivare med verksamhet vid fast driftställe i vissa branscher inom stödområde och beräknas på den del av underlagen för arbetsgivaravgifter i rutorna 55 och 57, som avser sådan nedsättningsberättigad verksamhet. Vi i Västerbotten kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge stöd till bland annat investeringar i byggnader, maskiner, inventarier, marknadsföring och innovationsutveckling i mikro-, små-, och medelstora företag. Beslut om stöden baseras på den information du skickar in när du gör din ansökan.