Resultat af primær drift før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) 565 372 989 966 1.379 Resultat af primær drift (EBIT) 429 236 600 621 921 Finansielle poster, netto (43) (21) (76) (29) (51) Resultat før skat 390 238 543 620 910 Resultat for perioden 303 178 418 464 683 Balance

4111

Årsrapport 2019 6 Semler Holding A/S Mio. kr. 2019 2018 2017 2016 2015 HOVEDTAL Nettoomsætning 15.159,8 13.549,9 12.809,0 11.982,9 10.495,0 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 864,5 679,7 586,2 643,8 541,5

apr 2020 Resultat af primær drift eksklusive af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver ( EBITDA). 7.657. (1.868). 34.463. 19.752.

Ebitda resultat af primær drift

  1. Vad gör en skolassistent
  2. Qatar fakta
  3. Jeans 501 homme
  4. Intern revision livsmedel
  5. Pys paragrafen skollagen
  6. Skolverket teknik 7-9

2. 29. 9 0 0 Netto finansielle poster Resultat før renter, skat og af- og nedskrivninger. EBIT.

Forbedret resultat i et marked med begrænset vækst 24-03-2015 Fokuseringen på kerneforretningen har givet de ønskede effekter med en Resultat af primær drift før afskrivninger, EBITDA2.950 2.272 2.427 2.693 3.067 Resultat af primær drift, EBITA 2.011 1.335 1.533 1.795 2.171

kr. i samme periode sidste år.

Ebitda resultat af primær drift

Resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster. 559. 211. 4. (38). 468. Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) efter særlige poster. 977. 530.

Ebitda resultat af primær drift

Driftsindtægter er en beregning til et selskab af forskellen mellem driftsindtægter og driftsudgifter i selskabet. Driftsindtægter bruges ofte som et synonym for indtjeningen før renter og skat (EBIT), men strengt taget EBIT inkluderer ikke-driftsindtægter samt driftsindtægter. Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 471 363 1.046 856 1.214 Af- og nedskrivninger 120 93 323 284 383 Resultat af primær drift (EBIT) 351 269 723 572 831 Resultat efter skat fra ass. virksomheder m.v. 516 29 563 76 86 Nettofinans -7 -58 -23 -59 -46 Resultat før skat 860 240 1.263 589 871 Periodens resultat 776 169 1.085 420 645 Resultat af primær drift før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) 565 372 989 966 1.379 Resultat af primær drift (EBIT) 429 236 600 621 921 Finansielle poster, netto (43) (21) (76) (29) (51) Resultat før skat 390 238 543 620 910 Resultat for perioden 303 178 418 464 683 Balance EBITDA 3.345 3.094 8,1 Resultat af primær drift (EBIT) eksklusive særlige poster 1.594 1.574 1,3 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter ekskl. særlige poster 519 927 (44,0) Nøgletal EBITDA-margin % 36,9 34,8 - Anlægsinvesteringer ekskl.

Ebitda resultat af primær drift

de første 9 måneder året før. EBITDA marginen før særlige poster var 20,2% på samme niveau som tilsvarende periode året før. Pengestrøm fra primær drift blev for de første 9 måneder af 2020/21 på DKK 934,7 mio.
Lagstadgad pension

Når du skal beregne EBITDA, så skal du bruge Resultat af primær drift (EBIT) 1.038 1.113 1.306 1.226 1.279 1.059 Resultat af primær drift (EBIT) – justeret* 1.038 1.113 1.380 1.272 1.362 1.142 Finansielle poster, netto -121 -119 -92 -72 -56 -55 Resultat før skat 917 994 1.214 1.154 1.223 1.004 Årets resultat 700 767 936 894 961 798 Side 3 af 5 Resultat af primær drift, EBITDA, steg i 1. kvartal 2019/20 med 68% til DKK 21,0 mio.

EBITDA. Afskrivninger m.v.. Resultat af primær drift (EBIT). Resultat af primær  2.
Lag om dack

humana örebro kontakt
knäpp knäppare knäppast
islamophobia in media
torbjörn åkerstedt sömn
ifk 1897
kardiolog naj doktor

Rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 161 (145). Kassaflöde och nettoskuld/ebitda Kassaflödet från den löpande verksamheten Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) 

komme ind på EBITDAs anvendelse i investeringsanalyse. EBITDA. EBITDA står for Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation (and) Amortizations.


39 chf to sterling
under körning känner du dig trött och sömnig. vilket är bästa sättet att förhindra en olyck

Mio. DKK, 2019/20, 2018/19, 2017/18, 2016/17, 2015/16. Resultatopgørelse. Omsætning, 18.544, 17.939, 16.449, 15.528, 14.681. Forsknings- og 

Afkast af investeret kapital (ROIC): Resultat af primær (EBIT) i forhold til gennemsnitlig investeret kapital.