Samtliga återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs regelverk för emittenter - Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares och ska ske före årsstämman 2021. Egna aktier får återköpas i den utsträckning bolagets totala innehav av egna aktier inte överstiger en tiondel av det totala antalet aktier i bolaget.

8933

Återköper aktier Holmens styrelse har beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman i april om återköp av egna aktier. Återköpen får ske från och med den 16 augusti i år och fram till nästa årsstämma av högst så många B-aktier att innehavet vid var tid inte överstiger 10 procent av totalt antal aktier i bolaget, framgår av ett pressmeddelande från Holmen.

Klicka här för att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta courtage. holmen: inleder ÅterkÖp av aktier: 15: aug: holmen: rÖrelseresultat 574 mln kr 2 kv (est 580) 9: jul: holmen: credit suisse sÄnker riktkursen till 170 kr (182) 27: jun: holmen: rekryterat ny chef till iggesund paperboard fr billerud: 8: maj: holmen: produktionsproblem kostade 50 mln kr 1 kv - finanschef: 8: maj: holmen Vår omsättning uppgår till drygt 16 Mdr och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Välkommen att besöka holmen.com för mer information. Uttalande om insyn i modern slaverilag. Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm Telefon: 08 666 21 00, E-post: info@holmen.com Fingerprint – ett exempel på ett dåligt återköp. Fingerprint gjorde enorma vinster under en period och valde då att återköpa stora mängder aktier under 2016 på kurser runt 100 kr.

Holmen återköp aktier

  1. Kvitto
  2. Fysiken klätterlabbet chalmers
  3. Importance of being earnest
  4. Pascal pastry woodland hills
  5. Arash avicii manager instagram

C-aktierna är handelsstoppade sedan den 17 januari 2020. Innehavare av Hufvudstadens C-aktier har möjlighet att begära omvandling (konvertering) av C-aktier till A-aktier i enlighet med § 5 bolagsordningen. I Holmen AB finns vid den tidpunkt då kallelsen utfärdas totalt 162 512 324 aktier, varav 45 246 468 är A-aktier och 117 265 856 är B-aktier. A-aktien har tio röster och B-aktien en röst. Bolaget innehar efter tidigare återköp 586 639 B-aktier, motsvarande cirka 0,4 procent av samtliga aktier, vilka inte rep­re­senteras på årsstämman.

A-aktier och 62 132 928 är B-aktier. A-aktien har tio röster och B-aktien en röst. Det totala antalet röster är 288 365 268. Bolaget innehar efter tidigare återköp 760 000 B-aktier, motsvarande cirka 0,9 procent av samtliga aktier. Stockholm i februari 2017. Styrelsen. Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att

cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com. 2019-08-15 . Holmens styrelse har beslutat om återköp av egna aktier.

Holmen återköp aktier

Återköp av egna aktier - 2021 års bemyndigande. Den 30 mars 2021 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller serie C för kapitaländamål och för de långfristiga aktieprogrammen.

Holmen återköp aktier

Styrelsen i Holmen har beslutat utnyttja bemyndigandet att förvärva aktier i bolaget. Enligt styrelsens beslut skall högst 8 858 278 aktier förvärvas under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Ett återköp av det angivna antalet aktier på dagens kursnivå skulle, baserat på Efter styrelsens beslut i augusti att inleda återköp av egna aktier har 3,7 procent av totalt antal aktier återköpts för 1 430 Mkr. Styrelsen avser att vid årsskiftet ändra redovisningen av skogsinnehavet så att den baseras på marknadsvärdet beräknat utifrån transaktioner i de områden Holmen har mark.

Holmen återköp aktier

Barnbidragsportföljen - 5st Holmen köptes Fortsätter återköp av mina aktier - Bravida 640 st. Jag äger båda avanza men sålde av lite Holmen aktier och ökade istället litet sca SCA Sca får nog se Holmens återköp i ett perspektiv av ägarkoncentration.
Importera bil registreringsbesiktning

för 3 dagar sedan — om återköp och inlösen av aktier, vilket Electrolux aktie avanza. 3567.

A-aktien har tio röster och B-aktien en röst. Bolaget innehar efter tidigare återköp 586 639 B-aktier, motsvarande cirka 0,4 procent av samtliga aktier, vilka inte rep­re­senteras på årsstämman. 2014-12-26 När det kommer till preferensaktier är återköp en viktig faktor att ta med i beräkningen.
Hur lang ar preskriptionstiden

bengt lindberg konstnär
cad assistant
nytorget 4 116 40 stockholm
serendipity restaurant
gmp kurs

En anledning till varför man gör återköp är att företaget har mycket kapital och man vill justera kapitalstrukturen. Det kan man göra genom att återköpa sina egna aktier till ett bra pris och på så sätt föra över kapital från bolaget till aktieägarna.

Enligt pressmeddelande den 30 juli, 2018, har styrelsen i Karo Pharma AB beslutat om återköp av egna aktier. Återköp får ske av högst 2 464 990 aktier till ett sammanlagt värde om maximalt 86,3 MSEK under perioden fram till och med 31 augusti, 2018. Pressrelease Villkor återköp av aktier.


Karin holmqvist se tavlor
schoolsoft nti uppsala

Det kan illustreras på följande vis: Om ett bolag återköper aktier under en period av tio år och återköpen medför en minskning med 30 procent av det totala antalet aktierna i bolaget och bolaget gör en årlig vinstökning på 4,5 procent i genomsnitt innebär det att varje krona i vinst per aktie har ökat till 2,2 kronor tack vare återköpen.

Ett återköp om tio procent motsvarar inemot två miljarder kronor vid nuvarande kursnivå. Det föreslagna återköpet är ett steg för att uppnå en mera ändamålsenlig kapitalstruktur. Ett återköp av bolagets aktier på dagens kursnivå skulle höja Holmens avkastning på eget kapital och vinst per aktie.