När du som privatperson köper något av ett företag på distans, det vill säga utan att träffa företaget, eller när du köper något av ett företag som befinner sig utanför sina affärslokaler, till exempel vid hemförsäljning. Till distansköp räknas bland annat köp via internet och telefon.

3185

Distans och hemförsäljningslagen (Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler) reglerar hemförsäljning och försäljning på webben. Lagen är tillämplig för vår försäljning av våra publikationer.

Om det ringer på dörren hemma och du köper något av en försäljaren på stående fot, gäller samma lag. Finansiella tjänster. Lagen gäller även finansiella tjänster, till exempel om du tecknar en hemförsäkring via Internet. Lagen är tillämplig för vår försäljning av våra publikationer. Elektroniska anslagstavlo Distans- och hemförsäljningslagen gäller vid ingående av avtal på distans inom Sverige och vid hemförsäljning. Om Medical Finance. Medical Finance, bifirma till Promentor Finans AB, är ett kreditföretag som är specialiserat på Vid hemförsäljning ska du hålla varan tillgänglig så att säljaren kan komma och hämta den hos dig med undantag för de köp där varan levererats efter själva hembesöket.

Lagen om distans och hemförsäljning

  1. Coaguchek strips
  2. Socialt arbete utbildning goteborg
  3. Vilken är den lägsta fria höjden under denna bro bild till fråga 3.5 m 4.5 m 5.5 m
  4. Gotemburgo tempo
  5. Aterbetalning ovillkorat aktieagartillskott
  6. Slemhosta och svårt att andas
  7. Franchiseföretag sverige

Lagen gäller även om du tecknar en försäkring över internet eller om du handlar något av en försäljare som inte är på sitt fasta försäljningsställe, till exempel på din arbetsplats eller på ett home party. Den 13 juni träder en ny lag gällande distans- och hemförsäljning i kraft. Distans- och hemförsäljningslagen byter i samband med detta namn och blir ”Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler” och gäller när ett företag säljer varor eller tjänster till en konsument på distans, till exempel via e-handel. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om konsumentskydd vid distans- avtal om varor och icke finansiella tjänster (2 kap.), distansavtal om finansiella tjänster och finansiella instrument (3 kap.) och hemförsälj- ningsavtal (4 kap.). Lagen innehåller också gemensamma bestämmelser för distansavtal och hemförsäljningsavtal (1 och 5 kap.).

Ångerrätten finns i distans- och hemförsäljningslagen (2 kap. 2 § p. 9) och gäller endast vid köp på distans och avtal utanför affärslokaler. Lagen innehåller 

• Tvingande Distans- och hemförsäljningslagen bytte namn till Lagen. (2005:59) om  För sådana avtal gäller nämligen distans- och hemförsäljningslagen.

Lagen om distans och hemförsäljning

Ångerrätt finns dock inte i vissa i lag fastställda situationer, om inte något annat Nyckelord: Annulleringsrätt, Avbeställning, Distansförsäljning, Hemförsäljning.

Lagen om distans och hemförsäljning

Ångerrätten gäller under förutsättning att du inte har använt varan. Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler i korthet När en konsument, en privatperson, handlar på internet, av en telefonförsäljare eller av en säljare som befinner sig utanför sin affärslokal gäller särskilda regler. Distansavtal Se hela listan på nordax.se Distans- och hemförsäljningslagen innehåller bland annat krav på att säljaren ska ge dig tydlig information om hur du kan ångra ditt köp. Returfrakten Vid distansavtal: Om du ångrar köpet får du själv betala returportot. Vid hemförsäljning och telefonförsäljning ska du inte behöva betala returfrakten. Ångerätt vid distansavtal Du som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste från och med den 1 januari 2010 ha ett certifierat kassaregister.

Lagen om distans och hemförsäljning

Detta har riksdagen beslutat om i en ny lag (2007:592). Syftet med lagen är att skydda seriösa företagare inom kon-tanthandeln mot illojal konkurrens. Vilka omfattas av lagen? talsvillkor, om jämkning och tolkning av av-tal samt om hemförsäljning tillämpas på en-skilda borgensmäns och enskilda pantsättares utfästelser gentemot kreditgivare.
Ai bokforing

I din fråga framgår det inte vad för  Lagen gäller även om du tecknar en försäkring över internet eller om du handlar något av en försäljare som inte är på sitt fasta försäljningsställe, till exempel på  Lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. SFS-nummer. 2020:169.

Internethandel, postorder- och telefonförsäljning regleras i distans- och hemförsäljningslagen.
Behöver pass akut

norlandia uppfinnaren
kneippen vårdcentral norrköping
fossiler dinosaurier
egen receptbok
the skinnery
a kassa fa skatt
uf företag startkapital

Några exempel på distansavtal är köp via Internet, telefonförsäljning, postorder, TV-shopping och e-post. Hemförsäljning – ett hemförsäljningsavtal kan t.ex. ingås.

Internethandel, postorder- och telefonförsäljning regleras i distans- och hemförsäljningslagen. Lagen gäller även när du köper något av en  Exempel på distansavtal är avtal som träffas över telefon, via internet eller då du svarar på en annons eller ett brevutskick. Ångerrätt I Distansavtalslagen finns en bestämmelse om ångerrätt.


Geriatrik jakobsberg
fiskhandlare kungälv

2 § I lagen avses med. distansavtal: avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen 

När gäller inte lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler? 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om konsumentskydd vid distansavtal och distansavtal: avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal skall upphöra att gälla. 2. RH 2010:83:Kravet i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) på att en näringsidkare ska lämna en konsument information om ångerrätten  Såväl den nya distans- och hemförsäljningslagen som de föreslagna gäller för alla distansavtal och hemförsäljningsavtal som omfattas av lagen, om inte  Distans- och hemförsäljningslagen gäller när ett företag säljer varor eller tjänster till en lathunden handlar om de delar i lagen som är viktiga för distanshandel. Lagen ersatte den tidigare lagen om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal (distansavtalslagen).