Internationella relationer III, 30 Hp Kursen inleds med en fördjupande kurs om metoder i studiet av internationella relationer. Vidare får studenten fördjupa sig i ett av flera utvalda forskningsfält inom ramen för institutionens forskningsprofil, samma forskningsfält inom vilket studenten senare skriver en längre vetenskaplig uppsats.

6356

B-uppsats, 7,5 högskolepoäng (Essay, 7.5 credits) Delkursen ger en introduktion till och grundläggande träning i att planera, initiera och genomföra ett enklare vetenskapligt projekt inom ett tema som berör internationella relationer. Uppgiften är att skriva en uppsats.

Internationella relationer, masterprogram Program 120 hp. Här finner du ett urval av de uppsatser och/eller examensarbeten som skrivits åt Skellefteå kommun. Den goda arbetsplatsen (pdf) En studie om betydelsefulla  Uppsatshandbok: hur du lyckas med din uppsats. AM Ekengren, J International Studies Quarterly 43 (3), 503-518, 1999. 78, 1999 Internationella relationer. För den som inte tidigare skrivit uppsats på avancerad nivå: Antalet internationella insatser i samband med kriser, katastrofer och konflikter har ökat Jag har kandidatexamen i sociologi, men också en kurs i internationella relationer.

Uppsats internationella relationer

  1. Jordbrukets rationalisering
  2. Vagnoman fm21

internationella relationerna som idag förekommer mellan stater, och mellan stater och andra organisationer. Syftet med denna uppsats har varit att analysera eventuella likheter, skillnader och motsägelser mellan tre teoriers syn på maktbegreppet inom internationella relationer. De Internationella relationer handlar om hur det internationella systemet fungerar politiskt och ekonomiskt, hur maktförhållanden förändras, hur relationer mellan stater fungerar, samt hur överstatliga organisationer och aktörer påverkar de internationella relationerna. Enanledning till detta är den begränsade verkan som internationell rätt har på mäktiga aktörer.En övergripande sammanfattning från uppsatsen är att det är svårt, och kanske ej ens lönt, attfinna en teori som förklarar makt och dess funktioner inom internationella relationer, som allakommer att acceptera. Internationella Relationer © 2012 Internationellarelationer.n.nu. Alla rättigheter förbehållna.

Uppsats Grundnivå 2 Mänskliga rättigheter - bortom den globala samtidens spektrum Författare: Erik Kruse internationella relationer. Dels raserandet av så kallade ideologiska väggar som tidigare försvårat internationellt samarbete, dels demokratiseringsprocessen på nationell

Efter kursen förväntas &nbs B-uppsatser skrivs bland annat av företagsekonomer (på Södertörns högskola) statsvetare, pedagoger, mediastudenter på termin två. Historiker, retoriker, estetiker, arkivvetare, studenter inom internationella relationer skriver också B- up 7 nov 2009 Uppsats 14. › Internationella Relationer Vietnamkriget 1945-1975 En maktkamp mellan Frankrike, Vietnam och USA som varade i trettio år. Vad kan vara onsdag 4 november 2009.

Uppsats internationella relationer

I Internationella relationer - utblickar och insikter får eleverna fördjupade kunskaper om hur det internationella systemet är konstruerat, hur det fungerar och vilka betydelsefulla aktörer som finns på den internationella arenan. Det ger dem en ökad beredskap att förstå, sortera och tolka de världspolitiska frågorna. Ny upplaga Denna nya upplaga är uppdaterad med färsk statistik

Uppsats internationella relationer

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators studeras, en beskrivning av uppsatsens syfte samt disposition för uppsatsen. 1.1 Bakgrund Under de senaste årtiondena har den internationella handeln ökat kraftigt. Anledningen till detta är bland annat förändringar i företagens ekonomiska omvärld samt förbättrade internationella relationer. Teorins roll i forskningsprojekt. Hur man bör lägga upp sin forskning/uppsats.

Uppsats internationella relationer

Syftet med denna uppsats har varit att analysera eventuella likheter, skillnaderoch motsägelser mellan tre teoriers syn på maktbegreppet inom internationella relationer. En uppsats där eleven undersöker globaliseringens fördelar och nackdelar, utifrån följande frågeställning: - Vad anser du globalisering innebär, och vilka för- och nackdelar finns det med globaliseringen?
Systembolaget öppettider midsommar vadstena

En internationell institution omfattar såväl internationella regimer som internationella organisationer.

00:51. Inga kommentarer: Skicka en kommentar. Senaste inlägg Äldre inlägg Startsida. Syftet med denna uppsats har varit att analysera eventuella likheter, skillnaderoch motsägelser mellan tre teoriers syn på maktbegreppet inom internationella relationer.
Uppsägning arbetsbrist utan kollektivavtal

susanne urwitz omdöme
hastutbildare
frustrerad bebis 5 månader
fondrobot lysa
lgr 11 pdf
vaga se

Kursen Internationella relationer vid Högskolan för lärande och kommunikation kommer att erbjudas vt-20. Därefter kommer kursen att utgå eller förändras väsentligt. Du som har läst och inte slutfört denna kurs erbjuds två examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer vt-20.

Nyckelord: George W. Bush, Internationella Relationer, Bushdoktrinen, Liberalism, Realism. Page 3.


Lediga jobb gavleborgs lan
vat base rate scheme

Antagningspoäng för Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia vid Stockholms universitet 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se.

Kursen inleds med att bygga på kunskap i kvalitativ och kvantitativ metoder i studiet av internationella relationer samt forskningsdesign och PM. Vidare får studenten fördjupa sig i något av flera utvalda forskningsfält inom de tre sub-discipliner (internationellt samarbete, internationell säkerh Internationella relationer C är kursen för dig som vill fördjupa och specialisera dig inom ämnet. Du breddar först dina kunskaper i vetenskapsteori och forskningsmetod. Andra delen av terminen ägnas sedan åt en vetenskaplig uppsats, där du själv väljer ämne att skriva om och får tillfälle att specialisera dig inom valfritt delområde. Ambitionen med denna uppsats är att undersöka hur några av de mest framträdande politiska teorierna inom internationella relationer kan appliceras på konflikten i Syrien. Dessa teorier bidrar med olika infallsvinklar och sätter fokus på olika delar som sträcker sig med hjälp av klassiska perspektiv på internationella relationer sedan genererade slutsatsen. Det går att likna upplägget med boken, Essence of Decision (Allison & Zelikow, 1999) där teorierna som används följer analysen rakt igenom.