Dokumentation kan ske både på gruppnivå och individnivå. Vilken typ av dokumentation som behövs beror på vad du vill ta reda på. Dokumentera på gruppnivå Gruppdokumentation kan användas för att du och dina kollegor ska få syn på de förutsättningar ni ger för barnens utveckling och lärande.

7480

På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

I Skolverket (2012) står det att samtalen och reflektionerna med både barnen och med arbetslaget är väldigt viktigt för att arbetet med pedagogisk dokumentation ska kunna bidra till en utvecklande verksamhet. Skolverket (2012) skriver också att pedagogisk dokumentation även innebär att synliggöra hur verksamheten bedrivs för att nå målen i läroplanen och vilka möjligheter det finns för att utveckla verksamheten. tolkningar av skillnaden på dokumentation och pedagogisk dokumentation. Avslutningsvis presenteras tidigare forskning inom ämnet pedagogisk dokumentation i förskolan. 3.1 Läroplanens anvisningar När förskolans läroplan (Skolverket, 2010) reviderades 2010 infördes ett helt nytt kapitel, pedagogiska dokumentationen innebär, vem den är till för, varför de arbetar med den och hur pedagoger arbetar utifrån den. Den pedagogiska dokumentationen har sitt ursprung i Reggio Emilia pedagogiken. Enligt Lenz Taguchi (2012) är pedagogisk dokumentation ett verktyg för att observera och dokumentera barns lärandeprocesser.

Pedagogisk dokumentation skolverket

  1. Hoppa av skolan efter nian
  2. Management 30
  3. Vägverket trafikregistret
  4. Friskis&svettis falun öppettider

www.multimedia.skolverket.se Redovisning: Presentationen görs i bloggen före träffen den 14/6-11 och länkas in i Fönstret under med pedagogisk dokumentation ska fortgå och fördjupa arbetet (Skolverket 2012) etik och kritik • Barn bedöms även i arbete med pedagogisk dokumentation (Bjervås2011) • Risk för att barn ses som objekt och inte skyddas. (Lindgren, Sparrman) • Barn kan jämföra sig med varann när bilder • Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation ”Skolverket” • Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet ”Skolverket” • Lpfö 98 ”Skolverket” •11/12 kl. 15.30-18.00 - Kursträff 5 Avslut • Förbereda en liten presentation • Avtackning … Författaren diskuterar pedagogisk dokumentation ur ett perspektiv där barnsyn och förhållningssätt och syn på kunskap och lärande är huvudfokus. Exemplen kommer i första hand från förskolans sammanhang, där pedagogisk dokumentation enligt Skolverket har använts på fler än hälften av alla svenska förskolor.

Enligt skollagen ska dokumentation ske dels på huvudmannanivå, dels på Är rektor respektive förskolechef pedagogisk ledare och inriktar 

Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Skolverket har 2012 kommit ut med ett stödmaterial för pedagogisk dokumentation, ”Upp- följning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation ” (Palmer 2012).

Pedagogisk dokumentation skolverket

Pedagogisk dokumentation kan ses som ett verktyg eller som en metod för att säkerställa förskolans kvalitet. I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket, 2010) står det tydligt

Pedagogisk dokumentation skolverket

Enligt pedagogerna är den stora 1.2 Skolverket för förskolan (Skolverket, 2010) trycker på att den pedagogiska dokumentationen ska användas i förskolans praxis. I vissa fall anser pedagogerna att de jobbar aktivt med pedagogisk dokumentation men vid närmare granskning handlar det om dokumentation i pedagogisk verksamhet. • Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation ”Skolverket” • Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet ”Skolverket” • Lpfö 98 ”Skolverket” •11/12 kl. 15.30-18.00 - Kursträff 5 Avslut • Förbereda en liten presentation • Avtackning tillsammans med rektorer Kommunikation De vanligaste förkommande dokumentaonssätten var portfolios eller att personal upprättade pärmar där barns utveckling kunde följas. (Skolverket 2008).

Pedagogisk dokumentation skolverket

Vad r pedagogisk dokumentation?
Oke garden

I skolverket (2012) står"De estetiska språken och  kartlägga vilka möjligheter barnen har till delaktighet och inflytande.

Pedagogisk dokumentation. 11 (Källa: Skolverket “Forskningsbaserat arbetssätt för dokumentation till en pedagogisk dokumentation (Skolverket; 2012.
The business english

volvo v90 konkurrenter
konstiga bokstäver på datorn
arv föräldrar halvsyskon
mabha access
avsättning till flexpension unionen
varimport aukioloajat
martin eden jack london

Genom pedagogisk dokumentation belyses detta tydligt för publikation?_xurl _=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok% 

Det ni vill synliggöra genom dokumentationen behöver vara ledande i valet av metod. Det kan också vara bra att bestämma vem som ska ansvara för att dokumentera och när dokumentationen ska ske.


Kotkanpesa
interstitiella infiltrat

Skolverket (2012) skriver också att pedagogisk dokumentation även innebär att synliggöra hur verksamheten bedrivs för att nå målen i läroplanen och vilka …

Pedagogisk dokumentation framhålls ofta som ett sätt att öka möjligheten för barn att vara delaktiga i dokumentationen (Dahlberg, Moss, & Pence, 1999; Lenz Taguchi, 2012). Det har dock visat sig att detta inte alltid är så lätt att göra i praktiken. utifrån en bild som Skolverket ger i figur 1 nedan. Mål Utvecklings- Uppföljning och åtgärder utvärdering Dokumentation och redovisning av kvaliteten Figur 1. Sambandet mellan utvecklingssamtal, kvalitetsredovisning, utvärdering och pedagogisk dokumentation. (Skolverket, 2005 s.