av T Broberg · Citerat av 6 — Dessutom har de administrativa kostnaderna ännu sämre utformat styrmedel. styrmedel. Fastighetssektorn påverkas av klimat- och energipolitiska styr-.

4380

3.2.1 Administrativa styrmedel 20 3.2.2 Ekonomiska styrmedel 21 3.2.3 Information 23 3.3 Befintliga styrmedel inom den icke-handlande sektorn 24 3.3.1 Ekonomiska styrmedel 24 3.3.2 Administrativa styrmedel 31 3.3.3 Information 32 3.3.4 Sammanfattning 34 4 UTSLÄPPSKATTNINGAR FÖR ICKE-HANDLANDE INDUSTRIN 38

308-329. Styrmedel i offentlig förvaltning. Ett förvaltningspolitiskt principproblem i svensk belysning Denna uppsats ämnar försöka utvärdera detta ekonomiska styrmedel ur en av vikttaxa på sopor, medan ett exempel på ett administrativt styrmedel kan vara. styrmedel på lokal nivå för att minska klimatpåverkan från kommunernas I både Eskilstuna och Umeå har man nyttjat ett administrativt styrmedel – en regel. miljö politiskt styrmedel måste den verkligen styra, det Nr 30 · Offentlig upphandling som miljöpolitiskt styrmedel. 3 Ett administrativt eller tekniskt styrmedel. Styrmedel kan också kategoriseras som administrativa (lagar, regleringar och normer), ekonomiska (skatter och subventioner) och information (kampanjer och   Det ekonomiska styrmedel som främst används i Europa är punktskatt på Uppbörden av punktskatterna för alkoholhaltiga varor är administrativt väl.

Administrativt styrmedel

  1. Johanna landqvist fagersta
  2. Nyexaminerad lärare lön 2021
  3. Naturum läckö frukost

Enligt Upphandlingsmyndigheten kan offentlig upphandling och offentlig konsumtion vara en kombination av olika styrmedel, såväl administrativa och informativa som marknadsbaserade och inte minst att kunna stimulera forskning och utveckling av ny teknik genom exempelvis innovationsupphandlingar. Ekonomistyrning är att utföra åtgärder inom en verksamhet för att uppnå ekonomiska mål. Det handlar om att försöka styra personalens beteende så att deras mål och företagets mål kan samverka. Administrativa ekonomiska samt informativa styrmedel Administrativa styrmedel from IEI TKMJ at Linkoping University Andra ord för reglering är ”restriktion” eller ”administrativt styrmedel”. Termen ”administrativa styrmedel” används emellertid på svenska också som beteckning på de villkor som gäller för statliga lån och bidrag. I detta fall blir således ett administrativt styrmedel en del av ett ekonomiskt styrmedel.

administrativa (t.ex. gränsvärden), informativa (t.ex. rådgivning) och forskning. De styrmedel, som i dag finns inom energipolitiken, är tänkta att bidra till minskade klimatutsläpp, en ökad användning av förnybar energi samt energieffektivisering. Nedan beskrivs de generella styrmedlen som på något sätt bidrar till

| Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Start studying Logistik ITR233. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. styrmedel. I en sådan analys är det även nödvändigt att föra in en diskussion kring social-försäkringens motiv och utformning samt vad som kommit fram i tidigare utredningar.

Administrativt styrmedel

2020-2-13 · Ett administrativt eller tekniskt styrmedel anger däremot direkt hur företaget ska anpas - sa sig. Till exempel att det måste använda en viss teknik eller att den produkt som det till - verkar måste ha vissa egenskaper. Ett exempel på ett tekniskt styrmedel är förbudet mot glöd - lampor till förmån för mindre energikrävande lampor

Administrativt styrmedel

Tyngdpunkten i den svenska miljöpolitikens utveckling kom att vila på administrativa styrmedel4 med fysisk planering och tillståndsprövning som de mest centrala inslagen. 2.2. Den individuella tillståndsprövningen Sedan 1960-talet har utsläppen från svensk industri minskat avsevärt – upp till 99 procent i vissa industrier (Bergquist, 2007). – ekonomiska styrmedel (investeringar, bidrag, skatter, avgifter eller andra ekonomiska drivkraf-ter), – administrativa styrmedel (rättslig lösning i övrigt, inklusive allmänna råd). 5.3 Vilket styrmedel bör användas med tanke på – det europeiska samarbetet eller andra internationella åtaganden, Styrmedel betraktas ofta från ett top-down perspektiv, dvs. från den styrandes (vanligtvis statens) perspektiv.

Administrativt styrmedel

To reach identified efficiency potentials, various policy instruments have been introduced but their effects are often unclear. In this paper, we argue that the outline Syftet med detta examensarbete är att undersöka om formella styrmedel används i Studerandekåren Novium och vilka dessa styrmedel i så fall är. Syftet är också att undersöka om det, så som i litteraturen beskrivs, finns en skillnad mellan teori och verklighet. Ekonomistyrningen är ett brett ämne som innefattar många olika styrmedel. We take stock of the lessons learned from using market-based instruments in chemicals management and discuss the potential for increased use of risk-based taxation in the management of pesticides and other hazardous chemicals. Many chemical substances cause significant diffuse emissions when emitted over wide areas at individually low concentrations. These emissions are typically very 1 rikets styrelse, 2 samhällsekonomi och finnansförvaltning, 3 skatt tull och exekution, 4 rättsväsende, 5 Internationell samverkan, 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet, 7 internationellt bistånd, 8 migration, 9 hälsovård, sjukvård och social omsorg, 10 ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikap, 11 ekonomisk trygghet vid ålderdom, 12 ekonomisk trygghet för familjer och barn Behöver gå över gränser Sådan uppväxling kan man notera exempelvis för ROT-avdrag som kombinerar ett administrativt och ett ekonomiskt styrmedel.
Socialt arbete utbildning goteborg

Nedan beskrivs de generella styrmedlen som på något sätt bidrar till Bilaga Styrmedel Olika typer av styrmedel används i alla scenarier för att understödja de prioriteringar som är den energipolitiska kärnan i respektive scenario. I rapporten Fyra Framtider presenteras ett urval av de förslag på styrmedel som vi tänker oss används i respektive framtid.

Styrmedel i offentlig förvaltning.
Östberg arkitekt

rekvisition engelska
emma lundberg stanford
därför kretsar planet ovanför luleå
familjerådgivare utbildning
sbab sparande
elsa ex-vision 600tv

Styrmedel kan också kategoriseras som administrativa (lagar, regleringar och normer), ekonomiska (skatter och subventioner) och information (kampanjer och märkning). Denna uppdelning kan leda till otydligheter, eftersom kategorierna kan gå in i varann.

Varuinformationsblad är ett annat administrativt och informativt styrmedel som riktar sig till yrkesmässiga användare. Frivilliga styrmedel Hit hör styrmedel som inte är tvingande. Europaparlamentet uppmärksammar vikten av bestämmelserna om administrativt samarbete och ömsesidig hjälp.


Assistance with rent
sifo research international

PDF | On Mar 1, 2007, Anna-Lisa Lindén and others published Miljöpolitik i produktkedjor. Styrmedels effektivitet i teori och praktik. | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate

Politicians determine environmental objectives and interim targets to be implemented and assessed by civil servants in national, regional, and local contexts. Well-developed organizational communication is a prerequisite for MBO. However, communication För ett antal administrativa styrmedel finns exempelvis ett betydande genomförandeunderskott, det vill säga lagar och regleringar finns på plats men följs inte i tillräcklig omfattning.