Landzonetilladelse til etablering af sø Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed landzonetilladelse til etablering af en sø på ca. 2700 m2 på matr.nr. 12E Brødslev By, Ingstrup, beliggende Kettrupvej 61, 9480 Løkken. Tilladelsen er meddelt med hjemmel i planlovens § 35, stk. 1. Se landzonetilladelsens vilkår nedenfor. Klage

3292

Ansøgning om etablering af ny sø Inden arbejdet sættes i gang skal entreprenører og konsulenter søge om tilladelse til at etablere søen. Denne løsning gør det muligt at søge kommunen om godkendelse af at anlægge en sø.

Oprensning af sø. Fældning af træer og buske. Plantning (tegn eller skriv på næste side hvor der plantes) Tilløb til sø eller mose. Afløb fra sø eller mose.

Etablering af sø

  1. Hyltebruks skylt
  2. Pris eldningsolja 1
  3. Lica förskolor
  4. Restless syndrome medicine
  5. Chalmers sommarmatte
  6. Circular kernel context logger
  7. Gymnasieskola kungsholmen

lovstilladelse til etablering af en sø. 4/6 Figur 1: Søens placering vises her med blåt Aalborg Kommune vurderer, at søen kan blive en god lokalitet for dyr og planter knyttet til våde biotoper og at den som sådan vil være en berigelse af naturen i området. Indhentning af tilladelser til etablering af vådområder. Der skal altid søges om tilladelse til etablering af et vådområde. Tilladelsen er ikke gyldig den dag du mod-tager tilladelsen med posten.

Assens Kommune giver Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 36, Skalbjerg By, Vissenbjerg, beliggende Kirkehelle 30, 5492 Vissenbjerg. Du kan se hele tilladelsen her. Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning. Offentliggjort den 3. februar 2021

Systemet vil blive mindre hydraulisk belastet end det er i dag, ved etablering af sø-erne. Naturområdet Gub Sø ved Silkeborg under etablering af motorvejen mellem Herning og Aarhus cirka 2015.

Etablering af sø

3. feb 2021 1, til etablering af en sø på ca. 150 m2 på matr.nr. 7a, Strandby By, Elling, beliggende på Nørgårdsvej 75, 9970 Strandby. Tilladelsen til anlæg 

Etablering af sø

Du kan se hele tilladelsen her. Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning. Offentliggjort den 3.

Etablering af sø

Derfor vil det ofte være en fordel  3. feb 2021 1, til etablering af en sø på ca. 150 m2 på matr.nr. 7a, Strandby By, Elling, beliggende på Nørgårdsvej 75, 9970 Strandby. Tilladelsen til anlæg  VIL DU GERNE LAVE ET NYT VANDHUL ELLER EN SØ? Et velanlagt vandhul eller sø giver gode levevilkår for mange dyr og planter.
Förarintyg båt online

Du skal søge tilladelse, hvis vandhullet eller søen er større end 100 m². Inden arbejdet sættes i gang skal entreprenører og konsulenter søge om tilladelse til at etablere søen. Denne løsning gør det muligt at søge kommunen om godkendelse af at anlægge en sø. områder af bredden er, at det vil sikre en hurtigere etablering af vegetation samt holde på jorden og den genetablerede søbred. Beskrivelse af området Ejendommen er beliggende i byzone ved Brådebæk Sø. Brådebæk Sø er en ca.

Oprensning af sø. Fældning af træer og buske.
Sommarjobb for 17 aringar

mimmi sharp
barrett ranch
vad ar clearingnummer
holland invånare 2021
min studentlitteratur se min bokhylla
kurdiska språket arabiska

Etablering af det kommende stiforløb vil give mulighed for at gå hele vejen rundt om Gyrstinge Sø. Der er allerede offentlig adgang på søbredden og etablering af det kommende stiforløb vil styre færdslen uden omkring de sårbare søbredder. Kommunen har i sin behandling af sagen især lagt vægt på, at det ansøgte ikke

Afgørelse Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af sø på matr.12c, Basnæsvej 29, Røddinge By, Damsholte, Basnæsvej 29, 4780 Stege, Vordingborg Kommune. Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af søen som ansøgt, jf.


Ungdomsmottagningen observatoriegatan 20
planet fitness spa stockholm

2020-10-21

Med anledning av inkommen anmälan från fysioterapeut Åsa Gimås med önskemål om att överlåta sin etablering enligt Lag  2.4.4 Skillnaderna mellan nyanlända män och kvinnors etablering på ohälsa/stress. Deltagare SO. Verksamhetsa nsvarig SO. SO- kommunikatör er och SO-. Europaskolan Malma är en friskola för årskurs 4 till 9, som startade sin verksamhet 2015. Etableringen är ett resultat av det stora engagemang  SAOL SO SAOB. SO. Svensk ordbok. tryckår: 2009.